Mi garantujemo kvalitet

Sertifikat je dokument koji dokazuje da je preduzeće uspostavilo sistem  organizacije, realizacije proizvoda /usluga, kontrole i ostalih aspekata poslovanja obezbjeđujući na taj način ispunjenje zahtjevanog nivoa kvalitete koji je uspostavljen prihvaćenim standardima. 

Preduzeće

Certifikat (važi do)

Kolektor d.d. ISO 27001 (29. 08. 2025)
ISO 9001 (12. 06. 2027)
Kolektor Ascom ISO 14001 (09. 02. 2025)
ISO 45001 (04. 01. 2026)
IATF 16949 (16. 06. 2027)
Kolektor ATP ISO 9001 (12. 12. 2026)
ISO 14001 (09. 02. 2025)
IATF 16949 (12. 12. 2026)
Kolektor ATS ISO 14001 (12. 12. 2025)
Kolektor CCL ISO 9001 (07. 03. 2027)
ISO 14001 (01. 06. 2027)
IATF 16949 (25. 02. 2027)
Kolektor Conttek ISO 50001 (13. 08. 2024)
ISO 14001 (13. 08. 2024)
IATF 16949 (25. 07. 2025)
Kolektor CPG ISO 9001 (31. 05. 2026)
ISO 14001 (31. 05. 2026)
Kolektor Etra ISO 9001 (31. 10. 2026)
ISO 14001 (31. 10. 2025)
ISO 45001 (29. 10. 2026)
Kolektor Mobility ISO 14001 (09. 02. 2025)
ISO 9001 (12. 06. 2027)
ISO 27001 (29. 08. 2025)
Kolektor Igin ISO 14001 (29. 03. 2027)
ISO 9001 (29. 07. 2025)
ISO 45001 (16. 12. 2025)
Kolektor KFH IATF 16949 (12. 06. 2027)
ISO 14001 (09. 02. 2025)
Kolektor Microtel ISO 9001 (10. 05. 2027)
IATF 16949 (10. 05. 2027)
ISO 14001 (19. 12. 2024)
Kolektor Insulation
Kolektor Orodjarna ISO 9001 (12. 06. 2027)
ISO 14001 (09. 02. 2025)
Kolektor Prokos ISO 9001 (03. 07. 2025)
Kolektor Siegert Electronic ISO 14001 (12. 09. 2025)
Kolektor Sikom IATF 16949 (12. 06. 2027)
ISO 14001 (09. 02. 2025)
Kolektor Sinyung, Korea
Kolektor Sisteh ISO 9001 (30. 06. 2026)
ISO 14001 (09. 02. 2025)
ISO 27001 (29. 08. 2025)
Kolektor Tesla Jihlava ISO 14001 (28. 07. 2025)
IATF 16949 (04. 09. 2026)

Prijavite se na naše elektronske novosti