Vrijednosti

Živimo naše vrijednosti i potičemo ih našim radom

Odgovornost

Odgovornost  prema poslu, vlasnicima, zaposlenima i okolini 

Odgovornost prema poslu, vlasnicima, zaposlenima i okolini
Tim što poštujemo dogovore i što smo odgovorni prema poslu slijedimo naše ciljeve koji su nam postavili vlasnici, zaposleni, kupci i okolina.

S našim rješenjima, proizvodima i uslugama posvećeni smo principima održivog razvoja.

Poštenje

Poštenje prema poslovnim partnerima i kolegama 

Poštenje i etička odgovornost prema poslovnim partnerima i kolegama je osnova naše saradnje.

 

Strast za uspjeh

Posvećeni smo ostvarenju postavljenih ciljeva

Budući da dugoročno ostvarenje postavljenih ciljeva zahtijeva proaktivan pristup i operativnu odličnost mi slijedimo i ostvarujemo naše poslovne rezultate ustrajnošću, entuzijazmom i hrabrošću.

Blizina kupcu

Orijentisani smo na zadovoljstvo kupaca

Vjerujemo da jedino efektivan partnerski odnos vodi ka zadovoljnom kupcu i zato smo usmjereni na prepoznavanje zahtjeva kupca i obezbjeđenje odgovarajućih rješenja.
To je naša osnova za izgradnju međuzavisnog i dugoročnog partnerstva i poticajnih odnosa sa poslovnim partnerima i zaposlenima.

Inventivnost

Vode nas ideje i njihovo ostvarenje

Naše kreativnosti naklonjeno okruženje je stimulans za naše zaposlene da razvijaju »inovativne ideje« koje se realizuju i dalje usmjeravaju ka ključnim segmentima poslovanja naše organizacije i ka rješenjima za naše kupce.
MI takođe aktivno uvodimo najnaprednija rješenja u naša područja poslovanja.

Timski duh

Možemo raditi zajedno za zajedničke ciljeve

Podstičemo saradnju, protok informacija i dijeljenje znanja među zaposlenima.
Stvaramo pozitivno radno okruženje za neometano poslovanje našeg preduzeća i time obezbjeđujemo uspjeh našim partnerima. Zajedno smo jači.

 

Prijavite se na naše elektronske novosti