CA

COR tlačna črpalka za analizator prostega klora

Oskrba z pitno vodo ima zelo visoke standarde in zahteve za doseganje kakovostne neoporečne vode za pitje.

 

Izčrpavanje vodnih zalog in onesnaževanje voda

Vodni viri niso pomembni samo v različnih gospodarskih dejavnostih, ampak so nujno potrebni tudi za življenje in oskrbo ljudi, saj so ključni sestavni del okolja brez katerega ne bi bilo življenja na Zemlji. Največji delež pri porabi vode imajo industrija, kmetijstvo in gospodinjstva. V današnjem času sta glede porabe vode izpostavljena predvsem dva vidika problema: izčrpavanje vodnih zalog in onesnaževanje voda.

Priprava pitne vode se kontinuirano prilagaja sestavinam, katerih koncentracije odstopajo od zdravstveno in organoleptično sprejemljivih za uporabo, kar predpisujejo z zakonom določene norme.

 

 

Priprava pitne vode z minimalnimi zahtevami, zahteva odstranjevanje suspendiranih snovi s filtracijo preko zrnatih medijev, dezinfekcijo (UV, kloriranje, klordioksid, ozon). Pri kompleksnejših pripravah pitne vode, pa postopki vključujejo še kosmičenje (koagulacija, flokulacija) in usedanje delcev, oksidacija organskih spojin (ozoniranje), deferizacija (odstranjevanje železa), demanganizacija (odstranjevanje mangana), adsorpcija (aktivno oglje), dezodorizacija (odstranjevanje snovi, ki povzročajo vonj), izločanje nitratov in membranski postopki (ultrafiltracija, reverzna osmoza).

Razkuževanje vode s klorom

Dezinfekcija je nujen postopek pri pripravi pitne vode. Uniči bakterije in nekatere viruse ter s tem preprečuje širjenje nalezljivih bolezni. Učinkovita dezinfekcija je možna samo, če je v vodi izmerjena zadostna količina rezidualnega klora.

Za zanesljivo oskrbo z ustrezno obdelano pitno vodo ocene in predvidevanja niso dovolj – vsebnost dezinfekcijskega sredstva je treba meriti in regulirati.

Dovajanje vode 

COR tlačna črpalka je namenjena dovajanju vode pod ustreznim tlakom in pretokom v samočistilno visokotlačno sondo za merjenje prostega klora v vodi.