MF

Tlačna črpalka za membransko filtracijo vode

Temeljna pravica ljudi je pravica do pitne vode, torej do čiste vode, ki ne ogroža zdravja. Zato so relevantne tehnologije priprave pitne vode. Kakovost pitne vode globalno upada, medtem ko predpisi povsod po svetu postavljajo vedno strožje zahteve o kakovosti pitne vode (World Health Organization, 2011). Za pripravo neoporečne pitne vode, ki je zdravstveno ustrezna in je na pogled čista, mora biti zanjo ustrezno izbran način priprave vode. Izbran mora biti glede na lastnosti in vsebnosti onesnažil v surovi vodi. Pri izbiri tehnologije se odločamo glede na izvor vode in glede na namen uporabe. 

 

Črpalka za povečanje tlaka pri membranski filtraciji (UF, NF, RO)

Filtriranje vode je postopek odstranitve neželenih kemikalij, bioloških onesnaževalcev in suspendiranih trdnih snovi iz onesnažene vode. Večino vode, ki jo uporabljamo za prehrano je potrebno dezinficirati (pitna voda), ampak očiščeno vodo se uporablja tudi za druge namene, vključno ki izpolnjujejo tudi zahteve iz medicinskih, farmacevtskih, kemijskih in industrijskih aplikacij.

 

Membranska filtracija je fizikalno-kemijska tehnika ločevanja, pri katerem se surova voda prepušča preko površine membrane.

COR tlačna črpalka je namenjena dovajanju vode pod ustreznim tlakom in pretokom v mikrofiltracijski sistem.

Prednost črpalke pred trenutno uporabljenimi je stabilen pretok ne glede na tlačno breme na izhodu (vrsta membranske filtracije).

COR pump properties